%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA

1.  ای دوست دلت همیشه زندان من است  

     آتشکده عشق تو از آن من است 

     آن روز که لحظه وداع من و توست  

     آن شوم ترین لحظه پایان من است  

 

 

2.  به من می گفت : آنقدر دوستت دارم که اگر بگویی بمیر می میرم . . . !!   باورم نمی شد !!  فقط برای یک امتحان ساده به او گفتم بمیر ....!!! سالهاست که در تنهایی پژمرده ام کاش امتحانش نمی کردم  . 

 

3.  همیشه آنقدر ساده نرو و مگذر لااقل نگاهی به پشت سرت کن ...!  شاید کسی در پی تو می دود و نامت را با صدای بی صدایی فریاد میزند ...! و تو ... هیچ وقت اورا ندیده ای 

 

4.  عشق چون ساعت شنی است :  با خالی شدن مغز ، قلب پر می شود . 

 

5.  نمی خوام بگم قدر یه دنیا دوستت دارم ، چون دنیا یه روز تموم میشه  

     نمی خوام بگم سیاتهی چشات مثل شب پر ستاره است چون شب هم بالاخره تموم میشه  

     نمی خوام بگم دوستت دارم ، چون دوستت ندارم ... !   عاشششششقتم 

6. کاش می دانستم چیست ، آنچه از چشم تو تا وجودم جتاریست  

 

7.  در عزای عشق نشسته ام و هیچ نمی گویم همه گویند که . . . هی !!  فلانی عاشق است ؟؟ 

 

8.  عشق یعنی : 

              - چون خورشید تابیدن بر شب های دوست ...! 

              - چون برف ذوب شدن بر غم های دوست ...! 

 

9.  عاشقان تو همه نام  و نشانی دارند آنکه در کوی تو بی نام و نشانست منم  . 

 

10.  عشق همانند مغناطیسی است که مارا به مبدا خود جذب می کند  .